ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข(สายตรงผอเขต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 54.237.183.249
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข(สายตรงผอเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา  08:23:20

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.loei3.go.th
ที่ตั้งสำนักงานหมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
ทางโทรศัพท์ หรือ http://www.loei3.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
ทางโทรสาร
ทางอีเมล์admin@loei3.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายวิรัตน์ พุทธทองศรี (ผู้อำนวยการสพป.ลย.3) virat@loei3.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : (ผู้อำนวยการสพป.ลย.3)


Version 2019.พุทธศักราช 2562