ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข(สายตรงผอเขต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 3.236.124.56
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข(สายตรงผอเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 01  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  14:48:36

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.loei3.go.th
ที่ตั้งสำนักงานหมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
ทางโทรศัพท์ หรือ http://www.loei3.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
ทางโทรสาร
ทางอีเมล์admin@loei3.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายประสิทธิ์ คำกิ่ง (ผู้อำนวยการสพป.ลย.3) loei3@loei3.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : (ผู้อำนวยการสพป.ลย.3)


Version 2019.พุทธศักราช 2562